WSTĘP

Niejeden raz, zapewne, spotkaliśmy się z opinią, iż to, kim jesteśmy, zawdzięczamy naszym Rodzicom. Ja chciałabym wyrazić się w sposób bardziej precyzyjny. Jestem bowiem przekonana, że to, kim jestem, w ogromnej mierze zawdzięczam rozmowom z moimi Rodzicami przy rodzinnym stole.

   Często właśnie przy wspólnych posiłkach Rodzice przekazy­wali nam prawdy wiary, naukę Kościoła, światopogląd, posta­wy wobec aktualnej sytuacji politycznej czy społecznej, stosunek do drugiego człowieka. Uczyli nas samodzielnego myślenia, życzliwości wobec innych, miłości do Ojczyzny. Opowiadali historie i anegdoty dotyczące naszej rodziny, przekazywali panujące w niej zwyczaje. Przysłuchując się rozmowom starszego pokolenia - a nierzadko rów­nież uczestnicząc w nich - od najmłodszych lat wyrabialiśmy sobie, ja i moje rodzeństwo, nasze osobiste poglądy, wzbogacaliśmy się o wie­dzę, kształtowaliśmy postawy.

  Czas, ofiarowany nam wówczas przez Rodziców, był prawdopo­dobnie najbardziej efektywny pod względem wychowawczym, a przy tym my dzieci, nawet nie zauważaliśmy tego, że siedząc przy stole stajemy się uczniami, rodzice zaś - nauczycielami. To właśnie zawsze radosna i spontaniczna atmosfera tych spotkań sprawiała, że tak chęt­nie w nich uczestniczyliśmy.Nasz rodzinny stół często gromadził wokół nie tylko członków najbliższej rodziny. Odwiedzało nas wiele osób, z którymi odbywały się najróżniejsze, zawsze wzbogacające rozmowy. Byli to zarówno krewni, znajomi rodziców jak i nasi rówieśnicy, przyjaciele, którzy bardzo lubili naszą kuchnię pełną domowych dobroci, a w niej naszą Mamę, która miała czas by wysłuchać wszystkich.

  Ten czas spędzony w kuchni przy rodzinnym stole wycisnął pięt­no na nas i sprawił, że ja osobiście, teraz już jako żona i mama, nie wy­obrażam sobie życia rodzinnego bez ogromnego stołu, i osób wokół niego siedzących, którzy dając sobie wzajemnie swój czas, wszyscy tak wiele dostają, jedni od drugich.

Autorka

 

Oferta miesiąca

Książka "Stawiam na stół"

  15zł 

+ 8 zł wysyłka pocztą.
(na terenie Polski)




Facebook